Cao Minh Hung's Website 

Mot Goc Tho
 
 • PUBLISHED SONGS:

 • Phượng Tím   - Tango -   Ca sĩ: : Dương Bửu Trung (DVD)
 • Phượng Tím - Tango - Ca sĩ: Huy Tâm (DVD)
 • Phượng Tím - Tango - Ca sĩ: Xuân Phú
 •  
 • Tắm Lại Dòng Sông Xưa - Rumba - Ca sĩ: Tâm Đoan (DVD)
 • Tắm Lại Dòng Sông Xưa - Rumba - Ca sĩ: Tâm Đoan
 • Tắm Lại Dòng Sông Xưa  - Rumba - Ca sĩ: Hoàng Quân (Video Clip)
 • Tắm Lại Dòng Sông Xưa  - Rumba Ca sĩ: Hương Giang
 • Đóa Hồng Valentine -New wave- Ca sĩ: Huy Tâm
 • Đóa Hồng Valentine -Tango- Ca sĩ: Duy Khánh  
 • Đóa Hồng Valentine  -Tango- Ca sĩ: Duy Khanh (Video Clip)
 • Chuyện Tình Tuổi Học Trò - Slow Rock Ca sĩ:  Đình Nguyên 
 •  
 • Nhớ Phút Ban Đầu   - Valse  - Ca sĩ: Quang Minh 
 • Phượng Đỏ Mùa Đông - BostonCa sĩ: Huy MC 
 • Cám Ơn Người   - Slow - Ca sĩ: Quỳnh Lan
 •  
 • Cám Ơn Người - Slow - Ca sĩ: Quỳnh Lan (Video Clip)
 • Thương Lắm Những Dại Khờ -Chachacha -  Ca sĩ: Hương Giang (Video Clip)
 • Vắng Em Anh Mơ - Slow - Ca sĩ: Quỳnh Lan
 •  
 • Mực Mồng Tơi - Rumba  - Ca sĩ: Hoàng Quân
 • Tuyết Muộn Tháng Tư - Slow Rock Ca sĩ: Thụy Long
  • Cánh Hoa Đào Rơi - Valse - Ca sĩ: Quang Minh
  • Và Thôi... -  Slow Ca sĩ: Quỳnh Lan 
  • Và Thôi... -  Slow - Ca sĩ: Quỳnh Lan  (Video Clip)
  • Chào Mùa Xuân Về - Chachacha  - Ca sĩ: Hương Giang 
  • Chào Mùa Xuân Về - Chachacha Ca sĩ: Thúy Anh
  •  
  • Kẹo Hồng - Chachacha -  Ca sĩ: Tuyết Mai
  • Kẹo Hồng - Chachacha - Ca sĩ: Thúy Anh
  • Thuở Vào Đời - Slow Rock - Ca sĩ: Xuân Phú 
  •  
  • Thuở Vào Đời - Slow Rock -  Ca sĩ: Xuân Phú  (Video Clip)
  • Như Bóng Tình Yêu - Slow Surf - Ca sĩ: Huy Tâm
  • Như Bóng Tình Yêu - Surf - Ca sĩ: Huy MC
  •  
  • Mơ Ước Bên Em - Valse    
  • Hành Khúc "Viết Về Nước Mỹ" - Fox - Ca sĩ: Chí Tâm, Thiên Tuấn, Cao Minh Hưng (Video Clip)
  • Hành Khúc "Viết Về Nước Mỹ" - Fox - Ban Hợp Ca Việt Bút (Video)
  •  
  • Vui Xuân Xứ Lạnh - Cha Cha Cha - Ca sĩ:  Hương Giang
  • Vui Xuân Xứ Lạnh - Cha Cha Cha - Ca sĩ:  Hương Giang (Video Clip)
  • Giỏ Phượng Tím - Tango - Ca sĩ: Xuân Phú  (Video Clip)
  • Tuổi Thơ Ngày Tết - Cha Cha Cha - Ca sĩ: Tuyết Mai
  • Will You Love Me Still? - Slow Rock - Ca sĩ: Steven Bửu
  • Dù Một Lời Chưa Ngỏ - Slow - Ca sĩ: Quỳnh Lan
  • Dù Một Lời Chưa Ngỏ - Slow - Ca sĩ: Quỳnh Lan (Video Clip)
  • Lời Nguyện Cầu Đêm Noel - Slow - Ca sĩ: Quang Minh
  • Từ Dạo Em Đi - Rumba - Ca sĩ: Hoàng Quân
  • Từ Dạo Em Đi - Rumba - Ca sĩ: Hoàng Quân (Video Clip)
  • Hoa Sim Ngày Ấy - Boston Ca sĩ: Hoàng Quân
  • Hoa Sim Ngày Ấy Boston - Ca sĩ: Hoàng Quân (Video Clip)
  • Đợi Người - Slow - Ca sĩ: Thụy Long
  •  
  • Đợi Người - Slow - Ca sĩ: Thụy Long (Video Clip)
  • Thác Nước Tình Yêu 1 - Tango - Ca sĩ:  Duy Khánh  
  •  
  • Thác Nước Tình Yêu 2 - Tango - Ca sĩ: Quang Minh
  • Thiên Thu - Boston - Ca sĩ: Quỳnh Lan (Video Clip)
  • Phan Rang Ngày Về -Slow Rock - Ca sĩ: Cao Duy
  • Nợ Mãi Yêu Thương - Slow - Ca sĩ: Hoàng Đình Nguyên 
  • Không Phai - Slow -  Ca sĩ: Quang Minh
  • Tuổi Trẻ Tôi Tuổi Trẻ Em - Fox - Ca sĩ: Hợp Ca  (Video Clip)
  •  
  • Anh Vẫn Chờ - Slow - Ca sĩ: Phi Nguyễn  
  • Bài Thơ Tình Dang Dở - Slow - Ca sĩ: Tuyết Mai
  • Hè Đến Rồi - Disco - Ca sĩ: Bảo Ngân & Đức Khang
  • Mẹ Hiền Quan Âm - Slow - Ca sĩ: Hoàng Đình Nguyên  
  • Vòng Tay Yêu Thương -Fox - Ban Hợp Ca CLB Tình Nghệ Sĩ

  • Website Builder